BurçlarBilgi

Doğum Haritası Nedir?

Doğum Haritası Ne Anlatır?

Doğum Haritası; gezegen, burç ve ev sisteminin dizaynını esas alarak aldığı açıları ve konumları inceler. Bu konumlar kişinin mizacı, potansiyeli ve karşılaşabileceği deneyimler üzerine bir yorum getirir. Bu yerleşimler kişiye özeldir ve ayrılmaz bir bütün olarak ele alınır.

Doğum Haritası Nedir?

Doğum Haritası sizin doğduğunuz an gökyüzündeki gezegenler ve konumlarının haritalandırılmış halidir. Klasik astrolojiye göre on iki gezegen on iki ev ve on iki burç esas alınır. Sırayla burçlar şu şekildedir: Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak Kova, Balık. Bu burçların her birinin bir evi vardır. Evden kastedilen şey ise bahsi geçen burcun temsil ettiği bir alan ve konu başlığıdır. Bu evlerin sıralaması ise burç sıralamasında olduğu gibi ilerlemektedir. Örnekte olduğu gibi; Koç 1. evi yönetir. Boğa, 2.evi yönetir, İkizler 3. evi yönetir ve sıra bu şekilde devam eder. Burçların yönetici evleri dışında yönetici gezegenleri de vardır.

Bu sıra burçların yönetici ev sıralamalarıyla paralel değildir. Örneğin gezegen sisteminde sıra; Güneş, Ay, Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüton diye devam ederken ilk sıradaki gezegenin yani güneşin yöneticisi ilk sıradaki koç değildir. Aslandır. Bununla beraber Merkür’ün yönetici burcu ikinci sırada yer alan boğanın değil; ikizler ve başağın yöneticisidir. Kısacası sıralama bura da geçerli değildir. Yönetici burç için; gezegenin esas sahibi diyebiliriz. Gezegenin kendisini tam olarak göstermesi, parlaması, ortada olması da denebilir… Bununla beraber yücelme denen kavrama benzerlik göstermesi ile beraber gezegenin, burcun veya evin ait olduğu konumlar veya uyumun çok yüksek olduğu kombinasyonlar için kullanılan bir tabirdir.

Gezegen, Burç ve Evlerin Yöneticileri

 • Güneş: Aslan 5.evi yönetir.
 • Ay: Yengeç 4.evi yönetir
 • Merkür: İkizler 3.evi, Başak 6.evi yönetir.
 • Venüs: Terazi 7.evi, Boğa 2.evi yönetir.
 • Mars: Koç 1.evi, Akrep 8.evi yönetir.
 • Jüpiter: Yay 9.evi, Balık 12.evi yönetir.
 • Satürn: Kova 11.evi, Oğlak 10. Evi yönetir.
 • Uranüs: Kovan 11. evi
 • Neptün: Balık 12.evi
 • Plüton: Akrep 8. evi

Gezegenlerin Temsil Ettiği Alanlar Nelerdir?

 • Güneş: Öz kimlik veya öz benliği ruhu temsil eder. Özümüzde kim olduğumuzu, kimliğimizi anlatır. Fakat kimliğin tek başına bir şey ifade etmediği gibi bu kimliği de etkileyen etkilerler vardır.
 • Güneşi, içinde bir sürü paketi barındıran büyük bir pakete benzetebiliriz. Bu paketin içinde on iki gezegen, burç ve ev sistemi vardır. Hatta bu kadarıyla da sınırlı olmamakla beraber gezegenlerin dışında asteroitlerin, sabit yıldızların konumlarını kapsayan oldukça derin ve bireysel bir çalışmadır.
 • Ay: Temel ihtiyaçları, duygusal beslenmeyle beraber beslenme ile ilgili konular, anne, vatan, toprakla ilgili konuları, geçmiş ve tarihle ilgilidir.
 • Merkür: Nasıl iletişim kurduğunuzu, zeka tipini, yakın çevre kardeşler, ilk ve ortaokul eğitim dönemlerini, yazma ve okuma becerisi üzerine konuları barındırır.
 • Venüs: Güzellik anlayışını, erkeğin haritasında hangi kadınları çekici bulabileceği konusunda da bilgi verir. Kadınların dişil enerjilerin yansıtma tarzını da ifade eder. Güzellik, estetik, zevkler, sanatla ilgili gelir getiren meslekleri anlatır.
 • Mars: Kişinin kendisini savunma ve ortaya koyma gücünü ve yöntemini anlatır. Enerjisini, motivasyonunu ifade eder. Kadınların haritasında çekici bulduğu erkek arketipini erkek için de eril enerjisini ortaya koyma biçimini anlatır.
 • Jüpiter: Şanslı alanları, genişleten, büyüten ve abartan yönlerini anlatır. Doğuştan şanslı olduğu hissedilen konuları kapsar. Üniversite eğitimi, felsefe din konuları, seyahat, yabancı ülkelerle ilişkileri temsil eder.
 • Satürn: Karma ile ilgilidir. Zorlu bir çabanın ardından gelen kalıcı getirileri anlatır. Öğrenilmesi çalışılması gereken konular vardır. Geliştirilmesi ve yeterince iyi olana kadar çabalanması gerekenlerle ilgilidir. İlgili olduğu burç ve evle alakalı disiplinli bir deneyim elde ettirir. Büyükler, statü, yaşlıları, kariyer ve zorlukları anlatır.
 • Uranüs: Aniden beklenmedik gelişen olaylarla ilgilidir. Çırpıcı etkileri, yenilikleri, teknolojiyi ve aykırılığı temsil eder. Kuşak gezegeni olduğu için jenerasyonla ilgilidir.
 • Neptün: Duygusal derinliği, sanatı, hayal gücünü anlatır. Karanlık tarafı için kurban olma eğilimi ile ilgili, içe kapanma ve illüzyon gösterileri bilir.
 • Plüton: Derin ve sancılı dönüşümleri anlatır. Uzun sürer ve derin izler bırakır. Akrep burcunun yönetici gezegenidir. Karanlık, gizli, cinsellik, mafya, manipülasyon, başkalarının parası, mirası anlatır.
 • Kuzey Ay Düğümü: Kuzey Ay düğümü biz gezegen değil bir noktadır. İki buçuk yılda bir burç değiştiren bu döngü kişinin gitmesi gereken yolu anlatır. Kendi içinde jenerasyon kuşağı da denilebilir. Kuzey Ay düğümü korkutsa da gidilmesi istenen kişiyi büyüten ve tamamlayan temaları söyler. Tersi Güney ay düğümü ise bulunduğu burç ve evin zıt bölgesidir. Konfor alanı ve anne rahminde gibi hissettiren risk alınmayan zaten doğuştan sahip olunan konuları içerir.
 • Şans Noktası: (P. of …): Başarı noktası da denilen bu bölge, haritanın temel taşları sayılan bölgelerin bir hesaplama ile ortaya çıkan bir konumdur. Mesleki açıdan ve genel şans konuları açısından elde edilmesi yüksek alanları anlatır.
 • Vertex: Vertex noktası kişinin elinde olmayan kaderi karşılaşmalar ve tanışılan kişilerle hayatının değişmesi ve dönüşmesi noktasında etkili olan faktörlerle ilgilidir. Söz konusu bu yerleşim her zaman aktif halde değildir. Onu çalıştıran şey kişinin elinde olmadığı sebepleridir.
 • ASC: Yükselen anlamına gelir. Doğan kişinin ufukta yükselen burcu onun yükselenidir. Hayat görüşünün, hayata nasıl baktığı, insanların kişiyi nasıl algıladığı, maske ve dış görünüşle ilgilidir. Sağlıkla ilgili konular için 6. eve bakmakla beraber dış görünüşü de anlatan yükselen sağlıkla ilgili konularda fikirler verir.1. evde bulunur. Yükselen her zaman birinci evde bulunmayabilir. 1. evde bulunan bütün gezegen ve burçlar yükselen etkisi yapar.

Harita Nasıl Okunur?      

Harita için doğum günü ay ve yılı bununla beraber doğum saatinin bilmesi gerekiyor. Eğer doğum saati bilinmiyorsa öğlen” 12.00” olarak yani güneşin en tepede olduğu zaman dilimi kullanılır. Haritanın bölünmesini engelleyen bu tercih gezegenlerin yerleştikleri burçlarda bir yanlışlık payı göstermezken saatin tam olarak bilinmiyor oluşu bulunduğu ev konusunda tam olarak doğru bilgi vermeyebilir. Veriler girildikten sonra, sırayla on iki gezegene yerleşen burçlar ve o burçların hangi evde bulunduğu ile ilgili bir görsel çıkacaktır. İlk sırada güneş burcu yer alır.

harita nasıl okunur
harita nasıl okunur

“Benim burcum şu” derken aslında güneş burcu kastedilir fakat bununla sonlanan bir süreç değildir. Harita ve yorumu bireysel ve kişiye özeldir. Örneğin güneş burcu ikizler ve 7. Evde olsun.

Güneş kimlikle ilgilidir. İkizler temasında; yazma ve konuşmaya karşı merak veya yetenek Merkür’ün burcu olduğu için zekanın ön planda olduğu bir kişiliği gösterirken; 7. Ev ikili ilişkileri, evlilik ortaklık konuları ile ilgili olması ve Terazi burcunun doğal evi olması sebebiyle terazi burcu özelliğini ortaya çıkarıyor olması ile yorumlanır. Bütünü anlamaya çalışıldığı zaman ise kişinin, ikili ilişkileri, eşi ile ilgili konuları hayatının merkezine koyma ve çevresiyle iletişimi kuvvetli olması ve bunu talep eden ve yansıtan bir kişilik olarak var olması olarak ele alınır.

Bir örneği de Merkür’ü üzerinden yapılacak olursa; Merkür’ü yengeç burcunda ve 3. Evinde yer alan bir harita esas alındığında. Merkür zekayı ve nasıl işlendiğini çevreyle nasıl iletişime geçildiğini anlatan bir gezegendir.

Dolayısıyla kişinin yengeç burcundaki yerleşimi duygusal ve sezgisel zekasının ayırt edici bir özelliği olduğu gözlemlenirken, 3. Evinde ki yerleşimin özellikleri daha çok yakın çevresi, kardeşleri ve okuldaki çevresiyle paralel olduğunu gösterecektir.

Doğum Haritası Neden Önemlidir?

Doğum haritası, parmak izine benzer. Bireysel deneyimler, tecrübeler, öğretiler, doğulan ev ve çevredeki kişiler farklıdır. Harita yorumlanırken etkenlerin hiçbiri göz ardı edilmemelidir.

Doğum haritasını günlük burç yorumlarından ayıran faktör; detayları ve öznel olan yerleşimleri de ana konular kadar önemli bulmasıdır. Kişiler güneş burçlarının birer temsilcileri olmaktan ziyade bir kombinasyonun ve yerleşimlerin yer aldığı açılarla birlikte bir bütün olarak ele alınır. Muhtemel potansiyel ve yaşam deneyimine tabii tutulan kişiler kadar harita ve öngörü vardır…

Nereden Bakılabilir?

Doğum haritasına ücretsiz ulaşıla biliniyor. Bunun için birçok Web site mevcut. Örneğin Yorumcu web sitesi… Eğer daha detaylı bakılmak isteniyorsa, lilith, Chiron asteroitler veya sabit yıldızlar gibi detaylar için web astro dan ücretsiz üyelik profili oluşturarak bakıla bilinir.

Bu araştırma, haritayı anlama noktasında giriş niteliği taşır. Bu süreci harita okuma örnekleri, asteroitlerin yorumu, doğum anında ki ayın konumu, kuzey ay düğümünü aktifleştirme, kara ay lilith yansımaları, gezegenlerin ve burçların mitolojik tarihi ile ilgili konuları gibi süreçler takip eder.

nereden bakılabilir
nereden bakılabilir

Bütünü anlamak için detaylarla iyi arkadaş olmak gerekir. Ve son olarak, DNA’mızdaki nitrojen, dişlerimizdeki kalsiyum, kanımızdaki demir, içtiğimiz sudaki oksijen kendi içine çökmüş bir yıldızda yapılmıştır. Buda bizi bir yıldız tozu yapar.

İlginizi Çekebilir: Ay Suyu Nasıl Yapılır?

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu