İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

 İş Sağlığı Güvenliği Kanunu

İş Sağlığı Güvenliği Kanunu Verimli bir çalışma ortamı için iş sağlığı güvenliği kanunu büyük öneme sahiptir. Bundan dolayı iş sağlığı güvenliği kanunu ile ilgili gerekli tüm bilgiler incelenip öğrenilmelidir. İş sağlığı güvenliği kanunu işyerlerinde sağlık ve çalışma koşullarının en iyi düzeye çıkarılması, işverenlerin ve çalışanların görev, sorumluluk ve yetkilerini konusunda bilgilenmelerini, yükümlülüklerinin belirlenmesini sağlar.

6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunu çerçevesinde özel sektör ve kamuya ait bütün işyerleri ve işler için, bu işyerlerinde bulunan işverenlere ya da onların vekillerine, stajyerler ve çıraklar da dahil olmak üzere herkese bu kanun uygulanır. Kanun uygulanırken faaliyet konularına bakılmaz. Ancak bu durumun istisnası olup Türk Silahlı Kuvvetleri, MİT müsteşarlığının faaliyetleri, genel kolluk kuvvetleri, ev hizmetleri, afet ve acil durum birimlerinin yaptığı müdahale faaliyetleri, herhangi bir çalışanı olmadan kendi nam ve hesabına hizmet üretimi yapanlar için iş sağlığı güvenliği kanunu uygulanması söz konusu değildir. İş Sağlığı

Güvenliği Kanunu İşveren Yükümlülükleri

İş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında işverenlerin yerine getirmeleri gereken birtakım yükümlülükler vardır. Buna göre işverenler bünyelerinde hizmet gösteren işçilerin güvenliğini ve sağlığını eksiksiz şekilde sağlamak adına her türlü girişimin yapılması ile yükümlüdür. Buna ek olarak işverenler işleyişin sorunsuz şekilde devam edebilmesi adına her türlü tedbirlerin alınması ile sorumlu tutulmuştur. Buna ek olarak mevzuatta öngörülmemiş olsa bile işverenler teknolojik ve bilimsel gelişmelere göre önlem almalıdır. Bunun için gerekli tüm araç gereçleri bulundurmalı ve gerekirse önlemleri aldırmalıdır.

Bu konuda bu siteyi detaylı bilgi için inceleyebilirsiniz : https://www.bizimosgb.com/

İşçiler Açısından İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu

İş sağlığı güvenliği kanunu kapsamında işçilerin çeşitli hakları vardır. Buna göre işçiler öneride bulunmak, önlem alınmasını istemek, bilgi edinmek, çalışmayı reddetmek, ilgili makamlardan denetim yapmasını istemek ve gözlemlerini aktarabilmek gibi haklara sahiptir.

Genel olarak yükümlülüklere bakıldığında meydana gelebilecek risklere karşı önlem alma, iş güvenliği ve işçi sağlığı, acil durum planları, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sağlık gözetimi, bilgilendirme ve eğitim gibi konularla alakalı olarak çeşitli yükümlülükler belirlenmiştir. Bunların detayları hakkında bilgi edinmek için iş sağlığı güvenliği kanunu incelenebilir.

Türkiye içerisinde işçi sağlığı ve iş güvenliği kavramı 2012 yılında yayımlanan 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile birlikte iş sağlığı ve güvenliği ismini almıştır. Bu kavram çoğunlukla İSG şeklinde kısaltılarak kullanılır. Yayınlanan iş sağlığı güvenliği kanunu içeriği oldukça geniş tutulmuş olup kavrama yönelik yararlı bilgiler içerir.

--Benzer İçerikler--
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın