Genel Bilgiler

Tanzimat Dönemini Yakından Tanıyın

Tanzimat döneminin başlangıcı, 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid’in tahta çıkması sonrasında ilan edilmesiyle başlamıştır. Ancak bu dönemin belirgin özelliği olan yenilikler aslında, II. Mahmut döneminde başlamıştır. Tanzimat dönemi, Gülhane..

Tanzimat Dönemini Yakından TanıyınTanzimat döneminin başlangıcı, 3 Kasım 1839 tarihinde Sultan Abdülmecid’in tahta çıkması sonrasında ilan edilmesiyle başlamıştır. Ancak bu dönemin belirgin özelliği olan yenilikler aslında, II. Mahmut döneminde başlamıştır.

Tanzimat dönemi, Gülhane parkında yayımlanmıştır. Tanzimat dönemi, edebi bir dönem olarak algılansa da II. Abdülhamid’in siyasi, sosyal baskısından ötürü doğmuş olan bir dönemdir. Bu dönemin belirgin şairleri arasında Namık Kemal, Şinasi, Ziya Paşa’dır ve bu aydınlar sonradan gelen dildeki yenileşme hareketlerinin öncüsü olmuşlardır. Dildeki sadeleşme hareketi, Tanzimat I. Dönem ile başlamıştır.

Tanzimat döneminin yayıncılığı gazete ile olmuştur. Bunun önemi, divan edebiyatının süslü ve sanatlı, bir edebiyat olmasından mütevellit. 19. Yüzyılın gerek iç, gerekse de dış baskısı, Türk aydınlarını seküler edebiyatı yöneltmiştir.

Toplum yapısına seküler edebiyatı uyarlamak adına Osmanlının nitelikli okullarında öğrenim görerek, zamanın örnek alındığı Fransa’ya öğrenci olarak gönderilen Tanzimat Türk aydınları; edebiyat, ideolojik, toplum alanlarında gördüklerini edebiyat çevirileri ile Osmanlı devletine edebiyat alanına katkıda bulunmuşlardır.

 Tanzimat 1. Dönem Yazarları

 • 1840-1888 yılları arasında Namık Kemal
 • 1826-1871 yılları arasında İbrahim Şinasi
 • 1825-1880 yılları arasında Ziya Paşa
 • 1823-1891 yılları arasında Ahmet Vefik Paşa
 • 1839-1878 yılları arasında Ali Suavi
 • 1850-1904 yılları arasında Şemsettin Sami
 • 1844-1912 yılları arasında Ahmet Mithat Efendi
 • 1844-1899 yılları arasında Direktör Ali Bey

 Tanzimat 1.Dönem Çevrilen Eserler

 • Telemak (Fenelon’un Telemaque) roman
 • Hikâye-i Robenson (Robenson Cruzoe) roman
 • Atala (Chateaubriand) roman
 • Graziella (Lamartin)
 • Monte Cristo (Aleksandre Dumas Pere) roman
 • Topal Şeytan (Lesage)
 • Kamelyalı Kadın (Aleksandre Dumas Fils)
 • Paul ve Virginie (Bernand De Saint Pierre)
 • Gulliver’in Seyahatnamesi

 Tanzimat Dönemi Edebi Akımları

Tanzimat dönemi I. Dönem yazarları Fransız parnasyenlerinden, klasiklerinden, natüralistlerinden etkilenmiştir. Bundan ötürü seküler edebi anlayışı, divan edebiyatının mazmunlarla dolu şiir anlayışını yıkmak amacıyla kullanmışlardır.

Toplum aydınlanmasını sağlayabilmek için Fransa edebiyatının çevirileri, Avrupa’nın sosyal yapısı örnek alınarak Osmanlı tebaasını muasır medeniyetler seviyesine getirmek idealiyle Namık kemal (roman), İbrahim Şinasi(tiyatro), Ziya Paşa (şiir) örnek edebi eserler ortaya koymuşlardır. Bu aydınlar; Türk yayıncılığını, dildeki sadeleşmeyi, halka inmeyi, halk sorunlarını dile getirerek Osmanlının garplılaşma telaşına karşı bir kontrol mekanizması olmuşlardır.

Tanzimat 1. Dönem Dergi ve Gazeteler

Tasvir-i Efkar, Mecmua-yı Fünun, Muhbir Tercüman-ı Ahval, Tercüman-ı Hakikat Bedir, Ceride-i Havadis, Diyojen, Hürriyet, İbret, ,Takvim-i Vakayi, çıkarılan dergi ve gazeteleridir.

Öneri yazı:Tarihe Yön Veren Kongre: Sivas Kongresi Hakkında Her Şey

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL