Termik Santraller ve işleyişi

 Termik Santraller ve işleyişi

Termik Santral Nedir?

Termik santral; katı, sıvı veya gaz hâlindeki yakıtlarda bulunan kimyasal enerjiyi; elektrik enerjisine dönüştüren tesislerdir. Kimyasal enerjiyi, önce ısı enerjisine; ısı enerjisini kinetik enerjiye, kinetik hareket enerjisini de, elektrik enerjisine dönüştürmektedir. Kısaca termik santraller, kimyasal enerjinin elektrik enerjisine dönüştürülmesinde işlev görmektedir.

Kömür, doğalgaz ve fuel-oil gibi fosil yakıtlar; yüksek basıncın altında oluşan, karbondioksit bakımından zengin organik maddelerdir. Bu yakıtların kullanımı sonucunda ise, açığa çıkan CO2 gazı; atmosfere karışır. Normal şartlarda, karbon döngüsünün bir parçası olsa da; fosil yakıtların kullanımının artmasıyla, atmosferdeki CO2’nin artmasını tetikler.

Kömür; yanabilen, organik bir kayadır. Kömür; başlıca karbon, oksinen ve hidrojen gibi elementlerin bir bileşiminden oluşmuştur. Diğer kaya tabakalarının arasında; milyonlarca yıllık ısı, basınç, mikrobiyolojik etkiler sonucunda meydana gelmiş bir maden çeşididir.

Termik Santraller Nasıl Çalışır?

Termik santraller, fosil yakıtla yandığında; açığa çıkmakta olan ısı enerjisiyle, kazanlardaki su ısıtılır. Neticede, elde edilen su buharı ise; buhar kazanlarında toplanarak basıncı arttırılır. Çok yüksek basınçlı su buharı, türbinlere püskürtülür ve de türbinleri döndürür. Türbinler dönünce de, türbinlere bağlı olan jeneratörler döner ve de böylelikle elektrik enerjisi üretilir. Termik santrallerin çalışması, bu şekilde olmaktadır.

Termik santrallerde, fosil yakıtların yanması sonucunda açığa çıkan kül ve duman; çevre kirliliğine yol açabilmektedir. Termik santral elektrik enerjisi üretmesinin yanı sıra; faydaları ve zararları da bulunmaktadır.

Termik santral, ana işletici makinesi buhar gücüyle çalışan güç santralidir. Ülkemizde çok sayıda termik santral bulunmaktadır. Bunlara bir yenisi de Adana ilimizde Yumurtalık Sugözü’nde kulunan Hunutlu Termik Santrali’dir. Kaynak

Termik Santrallerin Faydaları

  • Suyun buhar haline getirilebilmesi amacıyla, yakıt olarak; kömür kullanılmaktadır. Bu da, yakıttan olabildiğince tasarruf edilebilmesini sağlamaktadır.
  • Termik santrallerde ana faktör kömür olduğu için, kömürün taşınabileceği her alana; termik santral kurulması mümkün olmaktadır.
  • Su buharıyla hareket sağlandığı için, termik santrallerde bu buharla; sınırsız elektrik üretebilme imkânı vardır.
  • Kömür ve suyun kullanılması sebebiyle, düşük maliyetli ve enerji üretimi kolay olan bir kaynaktır.
  • Oldukça ucuz elektrik enerjisi üretmeye olanak sağlamaktadır.

Termik Santrallerin Zararları

  • Termik santrallerde üretim sırasında; azot oksit ile kükürtdioksit başta olmak üzere, birçok partikül açığa çıkmaktadır. Bu zararlı maddeler de, salındıkları çevredeki insanların sağlığı için tehdit oluşturabilmektdir.
  • Çıkan gazlardan etkilenen, sadece insanlar olmaz. Aynı şekilde, bu gazlardan; etrafta yer alan hayvanlar da etkilenebilmektedir. Ayrıca tarım ürünleri, su kaynakları ve ormanlar da zarar verici etkilerden etkilebilmektedir.
  • Üretim sırasında bacalardan salınmakta olan küller, insanlar tarafından solunmaktadır. Bu durum, çevre yörelerde kanser riskini arttırabilmektedir.
  • Bacalardan yayılan zararlı gazlar, asit yağmuru oluşmasına neden olabilmektedir.
  • Santrallerde, yüksek sıcaklıkta elde edilen buharın soğutulması için; yer altı suları ya da akarsular kullanılmaktadır. Santrallerde, sıcak su ile soğuk suyun değişimi yapılarak ortam soğutulmaktadır. Çekilen su yerine bırakılan sıcak su, ilgili ortamdaki canlılara zarar verebilmektedir.

Termik santral, ekonomik anlamda ülkeye katkı sağlamakta olup; zararlı etkiler de gösterebilmektedir.

--Benzer İçerikler--
Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın