Finans

İpotek Kredisinde Çıkan Banka Masrafları

İpotek Kredisi Tanımı Ve Genel Faaliyet Alanı

Sadece gerçek kişilerin kullanabileceği, talep edilen kredi limitinin çok fazla olduğu durumlarda borçlunun borcuna mütekabil, alacaklının teminat altına aldığı, borçlunun borcunun ortadan kalkmasına kaynaklık eden bir taşınmaza el konulmak suretiyle borca karşılık ipotek edilmesidir. Aynı zamanda alacaklının borçlu üzerinden hak iddia etmesine konu olan şeye ipotekli kredisi denilmektedir.

-İpotek kredisi bütün bankalarda hizmette açılan ve özellikle banka kredi notu yüksek olan, ödeme gün ve zamanaşımı noktasında problem yaşamayan ve günü gününe ödeme yapmayı kabul eden herkes için kredi limiti ve masrafları değişmekte, bu müşterilerden alınan kredi masrafları daha düşük olmaktadır. Kredi masraflarının düşük olma sebebi sadece kanundan kaynaklanan bir hizmet bedeli değildir.

-Böyle olmasın sebebi her bankanın uyguladığı kredilenme derecesi, kampanya koşulları, ek hizmet bedelleridir. Ayrıca, dosya masrafları ve her biri alanında uzman noktada bulunan teknik personel ve idarecilerin ipotek altına alınan taşınmaz üzerinde hak iddia ettiği kredinin oranı ile çıkan masraf bedeli oranlarının farklılık göstermesidir.

Banka Masrafları Çerçevesi İpotek kredisi Kesintileri

Bütün bankalarda kendini gösteren ve ipotek kredisi adı altında hizmet veren bu krediler; masraflarının güncelliği, kredi ödeme sayısı geçerliliği, kredi alınan meblağın oranı, ihtiyaç ya da konut kredisi ise ipotek altına alınan şeyin masraf bedeli ve ticari olarak mali karşılığının kredi borcunu karşılayıp, karşılayamayacak düzeyde olması masraflar açısından önemli görülen uygulamalındandır.

Ayrıca ipotekli kredi ası altında kredinin masraf bedeli oranları, taşınmazın ev ya da araba olması, taşınmazın gerçek para değerleri, vade ve faiz seçenekleri, gecikme faizi, ödenmesi zorunlu vergileri ve süreleri ve her türlü para ve mali politika aracı ve esasının ivedilikle kullanılabiliyor nitelikte olması, ekspertiz değerleri, taşınmazın sigortası olup olmama durumu, iş yeri vergi levhası kanuni sınırlılık ve bir içeriğinin giderek yasal bir şekilde tanımlanmış olması oldukça önemli kredi kesintilerindendir.

Masraflara konu olan çok sayıda neden ve unsur ipotek kredisine etki eden ve sonuçlarının müşteriler açısından kâr ve zarar dengesi oluşturacak nedene ve masraf çerçevesine sahip olmaktadır. Genel olarak ele alırsak ipotek kredisi bünyesinde alınan kredi ihtiyaç kredisi ise, çıkan banka masraflarına konu olan finansal çerçeve planı ve işlemler şu şekildedir:

  • Ekspertiz ücreti
  • Kredi tahsisi ücreti
  • İpotek tahsil bedeli

Hayat sigortası bedeli gibi masraflar vb. çok sayıda işleme alınan masraf bedeli bankalarca farklılık göstermekte; alınan masrafın fiyat aralığı ve dosya bedel tutanak ücreti de o ölçüde birbirinden farklılık göstermektedir. İpotek kredisinde ortaya çıkan banka masrafları ipotek kredisi talep eden müşterinin kredi notunun yüksekliğine, kredi ödeme konusunda herhangi bir sorun çıkarmamasına ve günü gününe ödeme planı gerçekleştirme sürecine v s. daha pek çok uygulama esasına göre değişmektedir.

Bu uygulamalar, her biri kendi içinde yeniden yapılandırılarak, bankaların kendi mevzuat kanununda gelişilerek değiştirilen yöntem ve dosya masraf özelliğine göre değişmektedir.

İpotek Kredisi Masraflarının Duyurulması Teknik Destek Sunumu

İpotek kredisinde çıkan banka masraflarının niteliği her biri alanında teknik uzmanlık gerektiren, alanı geliştirmiş teknik destek birim elemanı ve kolaylığı, çerçeve faaliyet alanı prensibi gibi pek çok uygulama esası ve değeri ipotekli kredi için genel bir çerçeve sitsem modeli olarak sürece aktif bir şekilde katılım sağlamaktadır.

İpotek kredisi masrafları faiz kayıtlarına, kredinin ödeme zamanına ve paket uygulaması şeklinde her biri, birbirine bağlım olan dosya işlemlerinin aynı zamanda masrafa tabi olmasına göre değişmektedir. İpotek kredisi ayrıca kesintileri, banka masrafı dâhilinde ele alınan ve müşterinin ivedilikle ödeme yapmasına kaynaklık eden önemli finansal ödeme araçlarındandır.

Kaynak: https://www.bankalar.org/krediler/ihtiyac-kredileri/ipotekli-ihtiyac-kredisi/
https://www.bankalar.org/krediler/ 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu