GündemSağlık

Ameliyata Girerken Okunacak Dualar: Ameliyata Girerken Okunacak 5 Dua

Ameliyata girerken okunacak dualar, herhangi bir ameliyata girecek olan kişi tarafından okunurlar. Bu dualar, ameliyatın rahat geçmesi ve başarılı olması için, sağlığa kavuşmak için Allah’a yakarmaktır. Özellikle insan gücünün yetmediği ve belirsizliklerin olduğu durumlarda insanlar sık sık dua ederler. Bu dualar Allah’a yakın hissetmek, doğru yolu bulmak ve Allah’tan yardım istemek için edilebilir.

İnsanların en çok dua ettiği vakitlerden biri de ameliyata girmeden öncedir. Cerrahi operasyon her ne kadar küçük de olsa, komplikasyonların gelişme olasılığı vardır. Bazı ameliyatlarınsa başarılı geçme olasılığı düşük olabilir. Durum nasıl olursa olsun ameliyata girerken okunacak dualar Allah’a yakın hissetmeyi sağlar ve böylece kişi kendini rahat hisseder.

ameliyata girerken okunacak dualar
ameliyata girerken okunacak dualar

Ameliyata Girerken Okunacak Dualar

Ameliyata girmeden önce okunan dualar hasta tarafından veya hasta yakınları tarafından okunabilir. Bu dualar ameliyatın başarılı geçmesi için, hastanın içinin rahat olması için veya ameliyattan sonra her şeyin yoluna girmesi için okunabilirler.

 • Ameliyattan Önce Hastaya Okunacak Dua

Ameliyata girecek olan hastaya okunabilecek dua şöyledir:

Dua: Es elüllahel-azim. Rabbel-arşil-azim en yeşfiyeke

Türkçe Anlamı: Tüm arşın sahibi olan Allahü Azimüşşan’dan sana şifalar ihsan eylemesini dilerim.

Bu dua ameliyata girecek olan hastaya okunabileceği gibi herhangi bir hasta için de okunabilir.

ameliyata girerken okunacak dua
ameliyata girerken okunacak dua
 • Ameliyata Girerken Okunacak Dua

Bu dua hasta tarafından okunabileceği gibi hasta yakını tarafından da okunabilir. Bu dua bizzat Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından hastalara okunan dualar arasındadır.

Dua: Allahümme Rabbena. Ezhibi l-be’se, işfi, enteş-şafi. La şifaen illa şifaüke, şifaen la yuğadiru sekamen.

Türkçe Anlamı: Rabbim, sen bizim ve tüm insanların rabbisin. Bu hastalığın ağrısını dindir. Şifa nasip et. Şifayı verecek olan senden başkası değildir. Senden başkası şifa yaratamaz. Sadece senin şifan mevcuttur. Bu hasta olan kuluna da mevcut hastalığından hiçbir zerre kalmayacak şekilde şifalar ihsan eyle.

cüppeli ahmet hoca'dan ameliyata girerken okunacak dua
cüppeli ahmet hoca’dan ameliyata girerken okunacak dua
 • Cüppeli Ahmet Hoca’dan Ameliyata Girerken Okunacak Dua

Cüppeli Ahmet Hoca’nın sohbetlerinde değindiği ve Hızır A.S’ın şifa duası olduğundan bahsettiği dua şöyledir:

 1. Aksemtü aleyki eyyetühel ılletü biızzetillâh
 2. Ve bi azameti azametillah
 3. Ve bi celali celalillah
 4. Ve bi kudreti kudretillah
 5. Ve bi sultani sultanillah
 6. Ve bi la ilahe illallah
 7. Ve bi ma cera bihil kelamü min indillah
 8. Ve bi la havle ve la kuvvete illa billahi ilen sarafti

Türkçe Anlamı: Ey hastalık, sana Allah’ın azameti ile, izzeti ile, gücü ile, ululuğu ile, kudreti ile, tek bir ilah oluşu ile, Allah’ın katından kaleminin yazmış oldukları ile ve Allah’ın sahip olduğu güç ve kudret ile yemin ediyorum ki bu kişiyi terk et ve ondan uzaklaşmış ol.

Cüppeli Ahmet Hoca’nın bahsettiği bu dua akşam ve yatsı namazı arasında okunmalıdır. Bu dua hasta yakınları tarafından okunabilir.

ameliyata girmeden önce okunacak sure
ameliyata girmeden önce okunacak sure
 • Ameliyata Girmeden Önce Okunacak Sure

Kuranı Kerim’de geçen ve şifa ayetlerinden oluşan dualar şunlardır:

 1. Hastalandığımda bana şifa gönderen o’dur. (eş-Şuara 80)
 2. Gönüllerde olan dertler için şifadır. (Yunus 57)
 3. Onların (yani arıların) karın bölgelerinden renkli ve çeşitli şerbet çıkar o şerbette de insan için bir şifa bulunmaktadır. (en-Nahl 69)

Bu sureler namaz sırasında veya hasta yatağı başında okunabilir.

ameliyat sonrası bilincin açılması i̇çin dua
ameliyat sonrası bilincin açılması i̇çin dua
 • Ameliyat Sonrası Bilincin Açılması İçin Dua

Söz konusu sağlık olduğunda yalnızca tedavi süreci değil, tedaviden sonrası da önemlidir. Özellikle bazı ameliyatlardan sonra, ameliyat başarılı geçse de durumu hastanın uyanmasına bağlı olabilir. Böyle durumlarda hastanın bilincinin açılması için şu dua okunur:

Bismillahirrahmanirrahim…
Bismillahi erkike vallahu yeş ike min külli dain fike min şerri’n neffasati fi’I-ukadi ve min şerri hasidin iza hased.

Türkçe Anlamı: Rahmanın adı ile okuyorum. Sende yer alan her türlü hastalık için, düğümler için üflemekte olanların şerrine, haset ettikleri zaman da hasetçi olanların şerrine karşı Allah şifa ihsan eylesin. Şifayı verecek olan yalnızca Allah’tır.

İlginizi Çekebilir: 555 Sayısı Anlamı Nedir?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu