Bilgi

Holozoik Beslenen Canlılar Nelerdir?

Holozoik beslenen canlılar aslında hayvanların büyük kısmını kapsamaktadır. Holozoik beslenme, beslenme şekillerinden belirli bir biçimi ifade eder. Geniş çeşitliliği olan canlılar dünyasında her canlı türü aynı şekillerde beslenmemektedir. Kimi hayvanlar et ve ot tüketirken kimi hayvanlar da yalnızca et veya yalnızca bitki tüketmektedir.

Hayvanların beslenmesi göz önünde olduğu için genellikle canlılar dünyasındaki bitkilerin beslenmesi pek bilinmez. Oysaki bitkiler de toprağa saldıkları kökleri ile ve yeşil yaprakları ile besin alırlar. Hayvanlar sindirim sistemlerinde öğüterek besin değeri alırken bitkiler fotosentez yaparak kendi besinlerini üretirler. Canlılar dünyasının büyük bölümünü kapsayan holozoik beslenme nedir? Holozoik beslenen canlılar nelerdir?

İlginizi çekebilir: Kaç Yıl Yaşadığı En Çok Merak Edilen 10 Hayvan

holozoik beslenen canlılar
holozoik beslenen canlılar

Holozoik Beslenen Canlılar

Holozoik beslenme çeşidi hayvanları, mantarları ve çok sayıda bakteri türünü kapsamaktadır. Biyoloji biliminin incelediği holozoik beslenme, heterotrof beslenmenin bir alt türüdür. Heterotrof beslenme çeşidi, besini dışarıdan almayı ifade eder ve bazı bakteri türü ile bitkiler heterotrof beslenmenin dışında kalır. Bitkiler heterotrof değil ototrof beslendikleri için holozoik beslenen canlılar sınıfına girmezler. Holozoik, yani besinlerini katı parçalar halinde dışarıdan alan ve bu besinleri parçalayıp sindirerek vücutta emilimini sağlayan canlılar şunlardır:

  • Hayvanlar
  • Mantarlar
  • Ototrof olmayan bakteriler

Ototrof bakteriler tıpkı fotosenteze benzeyen kemosentez ile kendi besinlerini ürettikleri için heterotrof beslenmenin alt türü olan holozoik beslenmeyi yapmazlar.

İnsanlar Holozoik Beslenbilir Mi?

İnsanlar beslenme şekli olarak heterotrof beslenirler. Heterotrof beslenme besini kendisi üretemeyen ve dışarıdan alan canlılar için kullanılmaktadır. Heterotrof beslenme türü kendi alt sınıflarını da içerir, bu alt sınıflardan biri de holozoik beslenmedir. İnsanlar da holozoik beslenen canlılar sınıfına girmektedir.

Holozoik beslenme, besini dışarıdan aldıktan sonra katı parçaları küçültmeyi, sindirim organlarında sindirmeyi ve daha sonrasında vücüda emilmesini içerir. İnsanlar da besinlerini et veya bitki olarak dışarıdan katı parçalar olarak alırlar, dişlerle küçültür ve sindirim sisteminde sindirirler. Bu nedenle insanlar holozoik beslenen canlılar olarak bilinirler.

herbivor, karnivor, omnivor beslenme nedir?
herbivor, karnivor, omnivor beslenme nedir?

Herbivor, Karnivor, Omnivor Beslenme Nedir?

Biyoloji, beslenme çeşitlerini sınıflandırarak onlara latince isimler vermiştir. Beslenme biçimleri kendi aralarında alt gruplara da ayrılarak dallanmaktadır. Heterotrof ve ototrof, holozoik beslenenler ve ayrıştırıcılar, herbivor, omnivor ve karnivor beslenenler olarak oldukça çeşitli beslenme biçimleri bulunmaktadır. Son zamanlarda eurifag, stenofag, monofag, oligofag ve polifag sınıflandırmaları da yaygınlaşmaya başlamıştır.

Herbivor Beslenme Nedir?

Herbivor beslenme, heterotrof ve holozoik beslenmenin alt grubu olan beslenme biçimidir. Herbivor beslenen canlılar yalnızca ot tüketmektedirler. Bu canlılar besin zincirinde aşağılarda bulunurlar. Otları, yani bitkileri yiyerek beslenirler. Herbivor canlı denildiğinde akla geyik, inek, tavşan gibi hayvanlar gelse de bazı böcekler, balılar veya sürüngenler de herbivor beslenir. Örneğin iguana, kelebek ve çekirge bitki ile beslendiği için herbivor beslenme grubundadır.

Karnivor Beslenme Nedir?

Karnivor beslenme, heterotrof ve holozoik beslenmenin alt grubundadır. Herbivor beslenmenin tan tersi olarak karnivor beslenenler et tüketirler. Bu hayvanlar besin zincirinde daha yukarılarda her alır ve herbivor beslenenleri, yani bitki ile beslenenleri tüketebilirler. Karnivor beslenen canlılar hem et, hem de ot ile beslenen canlılarla beslenebilirler. Karnivor denildiğinde akla ilk önce aslan gibi avcı memeliler gelse de bazı kuş türleri, balık türleri ve hatta eklembacaklılar karnivor beslenirler.

Omnivor Beslenme Nedir?

Omnivor beslenme çeşidi tıpkı karnivor ve herbivor gibi, heterotrof ve holozoik beslenme biçimlerinin alt grubunda bulunur. Omnivor beslenme hem bitki hem de et ile beslenen canlıları ifade eder. İnsan, omnivor beslenmektedir. Bazı kuş türleri, ayı türleri ve fare türleri hem et hem de bitki ile beslenirler.

Çnerilen içerik: En Bilinen 10 Tek Eşli Hayvan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu